Randers På Vægten 2020 udskydes grundet Corona - Læs mere

Vilkår og betingelser

 

Gælder ved hvert køb og oprettelse af bruger i forbindelse med Projekt på Vægten arrangementer.

Ejer af Projekt på Vægten:

Makers ApS
Burschesgade 12, 2. sal
8900 Randers C

Makers ApS besidder alle rettigheder til konceptet, Projekt på Vægten. Konceptet udlejes til arrangører af konkurrencerne.

 

Arrangør af Randers på Vægten:

Randers På Vægten
Asavænget 31 2. th
8920 Randers NV

Kontaktperson:

Michael Hald
Mail: randers@paavaegten.dk

Randers på Vægten administreres via hjemmesiden: randers.paavaegten.dk(herfra refereret til som hjemmesiden).

 

Tilmelding

På hjemmesiden kan du tilmelde et hold og oprette dig som deltager til konkurrencen.

Du bør kontrollere, at alle oplysninger er korrekte samt holdes opdateret, såfremt oplysningerne ændrer sig. Det er vigtigt, at den indtastede e-mailadresse er korrekt, idet den bliver brugt til at sende ordrebekræftelse/kvittering.

Ved tilmelding bekræftes det, at arrangøren må kontakte ordreindehaveren/deltageren pr. e-mail med oplysninger, som har forbindelse med den pågældende konkurrence.

De til enhver tid gældende priser for tilmelding af hold fremgår af hjemmesiden. Alle priser på hjemmesiden er inklusive moms medmindre andre vilkår er beskrevet.

 

Betaling

Der kan betales med Dankort, Visa, Mastercard og Visa Electron på hjemmesiden. Der tillægges ikke et gebyr på betalingskortet.

I forbindelse med at betalingstransaktionen gennemføres, sendes dine betalings- og kortoplysninger videre til vores samarbejdspartner, Bambora. Ingen af dine kortoplysninger bliver gemt på hjemmesiden. Det er kun vores samarbejdspartner – ikke Makers ApS – som får adgang til dine kortoplysninger.

 

Konkurrencebetingelser

Konkurrencen udbydes af arrangør. Læs mere om de specifikke konkurrencer her på hjemmesiden.

 

Konkurrencer

Dette er en holdkonkurrence, og hvert hold består af 3-5 personer.

Forløbet har en periode på 8, 10 eller 12 uger. Arrangør afgør, hvor lang tid denne konkurrence forløber.

Vinderen af den enkelte konkurrence er det hold, der opnår det største vægttab udregnet efter indeks.

Alle deltagere starter i indeks 100 – det eller de hold, der er gået længst ned i indeks, vinder.

Indeksberegningen tager udgangspunkt i: aktuel vægt/startvægt x 100 = indeks.

Ét forløb kan bestå af flere konkurrencer:

  • Hovedkonkurrencen – det eller de hold, som opnår laveste indeks.
  • Mellemkonkurrencer – det eller de hold, som inden for en given periode, opnår det største vægttab udregnet efter indeks.

Bemærk. at der fastsættes deadlines for indtastning af vægt på hjemmesiden. Overholdes disse deadlines ikke, kan holdet ekskluderedes for deltagelse i konkurrencer.

For at kunne deltage i konkurrencen om præmier, skal alle holdets deltagere være fysisk tilstede ved den gældende kontrolvejning. Kontrolvejninger skal foretages på konkurrencens slutdato eller den efterfølgende dag (eller efter aftale).

Det fremgår af hjemmesiden, hvilke konkurrencer dette forløb indeholder, inden for hvilke perioder konkurrencerne foregår (inkl.  eventuelle deadlines for indtastning af vægt), samt hvilke præmier, der udloddes til de enkelte konkurrencer.

Alle former for snyd vil føre til direkte eksklusion af hele holdet. Penge gives ikke retur. Arrangør kan til enhver tid forlange en kontrolvejning, såfremt der er mistanke om snyd.

Du kan læse mere om præmier, som udloddes i forbindelse med konkurrencen her på hjemmesiden.

 

Deltagelse

Man kan kun deltage på ét hold. Dette gælder også holdkaptajner.

Hvert hold udnævner en holdkaptajn, som er den person, der står for at oprette holdet og invitere de andre deltagere med på holdet.

Et hold bliver låst ved konkurrencens start, således det ikke længere er muligt at skifte hold, skifte deltagere eller udmelde medlemmer. Forhindres en deltager i at fortsætte på dennes hold, så undlades indtastningen af vægt for denne person blot frem til konkurrencens afslutning. Deltagerens nuværende indtastede vægt vil således være den samme den resterende tid. Deltageren kan ligesom den resterende del af holdet stadig deltage i aktiviteter, foredrag og konkurrencen som helhed. Det kræves at vedkommende er tilstede til kontrolvejning, såfremt holdet kommer i betragtning til præmier.

Alle deltagere får et login, og man er selv ansvarlig for at veje sig og indtaste sin aktuelle vægt. Det er ikke muligt for andre at se de enkelte personers vægt og vægttab.

Der er ikke nogen mindstealder, men vi anbefaler at unge under 15 år deltager på et familiehold, så der er voksne til at følge forløbet. 

 

Brug af mediemateriale

Billeder, filmoptagelser, interviews og lign. mediemateriale, hvori deltagere optræder i forbindelse med Projekt på Vægten arrangementer, kan efterfølgende frit benyttes af ejer, arrangør og sponsorer, herunder også i markedsføringsmæssigt regi.

Alle materialer som ejer og arrangør benytter online og på trykt materiale, inklusiv på hjemmesider, Facebook, Instagram og YouTube, er underlagt ophavsret og må på ingen måde anvendes med markedsførings- eller kommercielt formål uden aftale med ejeren eller arrangøren.

 

Persondata

Der indhentes oplysninger for at gennemføre tilmelding, samt at opretholde et almindeligt forhold mellem deltager og arrangør/ejer. Oplysningerne vil aldrig blive viderebragt eller solgt til tredjepart.

Læs mere om opbevaring og brug af persondata.

 

Fortrydelsesret og refundering

Du kan fortryde den indgåede aftale efter forbrugeraftalelovens § 17. Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen, dvs. det tidspunkt, hvor du opretter et hold. Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du underrette arrangør om, at du har fortrudt aftalen. Hvis du vil give denne underretning skriftligt, skal du blot sende den inden fristens udløb.

 

Ansvar

Nedenstående gælder medmindre andet følger af ufravigelige regler i dansk ret.

Hjemmesiden indeholder links til andre hjemmesider, herunder links til diverse annoncører og sponsorer. Ejer og arrangør står ikke ansvarlig for kvaliteten og indholdet af det materiale, der findes på disse hjemmesider. Ligeledes står ejer og arrangør ikke inde for forholdene omkring de private eller juridiske personer, hvortil der linkes.

Ejer og arrangør kan endvidere ikke gøres ansvarlig for hverken fysiske eller psykiske skader, sygdomme m.v., der måtte opstå som følge af vægttab eller forsøg på vægttab, ligesom direkte og indirekte tab i øvrigt er ejer og arrangør uvedkommende.

Deltagere under 18 år bekræfter desuden, at forældre eller værge har givet accept til den mindreåriges deltagelse i konkurrencen.

 

Reklamation og support

Oplever du problemer med funktionerne på hjemmesiderne, kan du tage kontakt til arrangør. Du finder kontaktinformationer øverst her på siden.

 

Opsigelse

Du kan til enhver tid ophøre med at være bruger af hjemmesiden. Du får ikke penge retur for en eventuel resterende del af den gældende periode.

Opsigelsen skal ske ved skriftlig framelding til arrangør. Du finder kontaktoplysninger øverst på siden.

Arrangør er berettiget til at opsige dig som bruger med 30 dages varsel.

 

Misligholdelse

Arrangør er berettiget til helt eller delvist at suspendere eller bortvise brugere, der misbruger adgangen til hjemmesiderne, tilsidesætter retningslinjerne eller udviser en adfærd, der ikke hører til på hjemmesiderne eller på anden måde handler i strid med disse vilkår.

Konsekvensen ved en bortvisning er, at brugeren øjeblikkeligt bliver udelukket fra hjemmesiderne, og brugerens aftale om adgang ophæves. Ejer og arrangør tilbagebetaler ikke beløb for en eventuel resterende del af den periode, som brugeren allerede har betalt for.

 

Rettigheder

Alle rettigheder til hjemmesiden, herunder design, indhold og delelementer som eksempelvis layout, tekst, grafik, fotografier og billeder tilhører ejer og må ikke uden ejers forudgående skriftlige samtykke kopieres, vises eller distribueres til tredjemand.

 

Forbehold for fejl og mangler

Arrangør tager forbehold for eventuelle fejl og mangler i priser og beskrivelser.

 

Ændringer af betingelserne

Ejer forbeholder sig ret til at ændre betingelserne. De ændrede betingelser kommunikeres til brugere/deltagere ved udsendelse på e-mail og/eller ved visning, når brugere/deltagere næste gang logger ind.